Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Procedura ma na celu ułatwienie decyzji o wyborze formy opodatkowania. Każdy wybór jest jednak obarczony ryzykiem - opłacalność danej formy zależy bowiem od wielu czynników, w tym od wielkości przychodów i kosztów.

Krok: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania jest jednym z elementów koniecznych do rejestracji firmy.

Krok: sprawdzenie dostępnych możliwości

Karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla podatników wykonujących określone rodzaje działalności.

Ryczałt jest dostępny dla wszystkich, z wyjątkiem podatników wykonujących niektóre rodzaje działalności.

Podatek liniowy jest dostępny niezależnie od rodzaju działalności – jedyne ograniczenie związane jest z wykonywaniem działalności na rzecz dotychczasowego lub obecnego pracodawcy.

Zasady ogólne są dostępne niezależnie od rodzaju działalności.