Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Wszczęcie postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik postępowania o stwierdzenia nabycia spadku uczestnik postępowania o stwierdzenia nabycia spadku czy uczestnik mógł powołać podstawę do zmiany postanowienia w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku? złożenie wniosku o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku brak możliwości złożenia wniosku o uchylenie / zmianę brak możliwości powołania podstawy w poprzednim postępowaniu w okresie 1 roku od uzyskania możności powołania podstawy czy istnieje podstawa do zmiany postanowienia o nabyciu spadku? brak czynności istnienie podstawy do zmiany postanowienia sąd spadku sąd spadku otrzymanie wniosku podjęcie właściwych czynności stwierdzenie nabycia spadku tak nie nie tak

Krok: stwierdzenie nabycia spadku

Na ten temat patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Stwierdzenie nabycia spadku

oraz

Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Krok: czy istnieje podstawa do zmiany postanowienia o nabyciu spadku?

Artykuł 679 k.p.c. przewiduje możliwość zmiany postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku w sytuacji, gdy istnieje ku temu podstawa.