Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych od 1.07.2019 r. określone podmioty są zobowiązane do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli uzupełniającego programu pozwalającego na oszczędzanie na emeryturę. Utworzenie PPK wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia określonych zmian organizacyjnych.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Zakończenie procedury uruchomienia PPK U pracodawcy działa reprezentacja pracowników Wybór instytucji finansowej Zawarcie umowy o zarządzanie PPK Zawarcie umowy o prowadzenie PPK Wpłaty do PPK PPK nie jest tworzony Organizacja związkowa funkcjonuje u pracodawcy Analiza czy ustawa o PPK ma zastosowanie wobec przedsiębiorcy Czy u pracodawcy działa organizacja związkowa? Czy jest obowiązek utworzenia PPK? obowiązek utworzenia PPK Nie ma obowiązku tworzenia PPK Terminy wdrożenia PPK Tak Nie Tak Nie

Krok: Analiza czy ustawa o PPK ma zastosowanie wobec przedsiębiorcy

Analizując kwestie związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w pierwszej kolejności każdy przedsiębiorca powinien przenalizować w oparciu o przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, czy w stosunku do jego firmy jest konieczność uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Krok: Czy jest obowiązek utworzenia PPK?

Ustawa o PPK w kontekście tworzenia planów kapitałowych nie posługuje się pojęciem pracodawcy bądź zleceniodawcy tylko definicją podmiotu zatrudniającego. Tak więc, czy dany podmiot gospodarczy będzie miał obowiązki związane z PPK zależy od tego, czy został zakwalifikowany przez przepisy jako podmiot zatrudniający.