Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów

Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów

Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów

Procedura ma na celu przedstawienie niezbędnych elementów wniosku o przeprowadzenie dowodu oraz procesu jego składania.

Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów organ podatkowy organ podatkowy stanowisko organu postanowienie odmawiające uwzględnienia wniosku uwzględnienie wniosku analiza spełnienia przesłanek uwzględniających wniosek wskazanie tezy dowodowej znaczenie dla sprawy brak istniejących dowodów odebranie wniosku strony strona strona wyznaczenie terminu oczekiwanie na stanowisko organu realizacja wniosku dowodowego brak realizacji wniosku dowodowego złożenie wniosku w formie elektronicznej zaistnienie potrzeby dowodowej odebranie postanowienia sposób realizacji inicjatywy dowodowej ustne złożenie wniosku do protokołu złożenie wniosku w formie pisemnej

Krok: zaistnienie potrzeby dowodowej

Prowadzenie postępowania podatkowego sensu largo (a zatem kontroli podatkowej, właściwego postępowania podatkowego oraz postępowania odwoławczego) powoduje, iż strona ma uprawnienie do aktywnego działania w swoim interesie, w tym żądania przeprowadzenia dowodów. Uprawnienie to przysługuje na każdym etapie postępowania.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Włączanie dowodów do akt postępowania dowodowego.

Krok: sposób realizacji inicjatywy dowodowej

Strona może żądać przeprowadzenia dowodu:

1) ustnie do protokołu,

2) na podstawie wniosku złożonego w organie (nadanego u operatora pocztowego).