Bartosiewicz Adam, Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim

Procedura ma na celu zaprezentowanie zasad składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej w innych państwach członkowskich.

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim organ innego państwa członkowskiego organ innego państwa członkowskiego załatwienie wniosku odebranie wniosku organ podatkowy organ podatkowy postanowienie o nieprzekazaniu spełnia warunki analiza wstępna wniosku odebranie wniosku przekazanie wniosku wnioskodawca wnioskodawca otrzymanie zwrotu zażalenie odebranie postanowienia złożenie zażalenia wniosek o zwrot podatku oczekiwanie na załatwienie nie tak nie tak pozytywnie negatywnie

Krok: wniosek o zwrot podatku

Polski podatnik może się ubiegać o zwrot podatku od wartości dodanej, który uiścił w innym państwie członkowskim, przy nabyciu towarów lub usług albo przy imporcie towarów. W tym celu powinien złożyć wniosek w formie elektronicznej (druk interaktywny VAT-REF) do swojego urzędu skarbowego.

Krok: otrzymanie zwrotu

Jeśli wniosek spełnia warunki formalne i zostanie pozytywnie rozpatrzony przez władze podatkowe państwa członkowskiego zwrotu, to wówczas podatnik otrzyma zwrot podatku od wartości dodanej.