Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu

Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu

Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu

Procedura dotyczy wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu lub obrotu wnioskodawcy.

Krok: konieczność uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodu lub obrotu

Brzmienie przepisu art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) – dalej o.p., przewiduje nie tylko możliwość potwierdzenia w zaświadczeniu, że wnioskodawca jest podatnikiem danego rodzaju podatku, ale też w sytuacji odwrotnej, wydanie zaświadczenia stwierdzającego, iż wnioskodawca nie jest podatnikiem danego rodzaju podatku, co w logicznej konsekwencji oznacza, że nie osiągnął w zakresie tego podatku obrotu bądź dochodu (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., III SA/Wa 2941/05, LEX nr 222327).

Krok: złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

O zaświadczenie wydawane na podstawie art. 306i o.p. mogą ubiegać się jedynie podatnicy:

– podatku od towarów i usług,

– podatku akcyzowego,

– podatku dochodowego we wszystkich formach opodatkowania.

W razie śmierci podatnika zaświadczenie, o którym mowa w art. 306i § 1 o.p., wydaje się na wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że mogą być spadkobiercami (art. 306i § 1a o.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację