Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Procedura dotyczy trybu składania przez podatnika wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowej.

Krok: konieczność potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia zaległości podatkowej.

Przepis art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - dalej o.p., określa zasady wydawania dwóch rodzajów zaświadczeń: o niezaleganiu w podatkach oraz stwierdzającego stan zaległości podatkowej. Zaświadczenia te wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Istnieje również możliwość doręczenia zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 306e o.p., organ podatkowy wydaje również po porozumieniu z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

Krok: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Zaświadczenie o  niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości organ podatkowy wydaje na wniosek podatnika.