Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Wniosek o zaświadczenie o długach zbywcy

Wniosek o zaświadczenie o długach zbywcy

Wniosek o zaświadczenie o długach zbywcy

Procedura dotyczy trybu składania wniosku o zaświadczenie o długach zbywcy.

Krok: konieczność zapoznania się z sytuacją prawnopodatkową zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Przepis art. 306g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) – dalej o.p., zawiera odniesienie do art. 112 § 1 o.p., który reguluje odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zgodnie z art. 112 § 1 o.p., nabywca odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. W interesie nabywcy leży zatem uzyskanie informacji o zobowiązaniach zbywającego.

Krok: wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o długach zbywcy

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o długach zbywcy w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wystąpić może zarówno nabywający jak i zbywający przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację