Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Procedura wskazuje, w jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej.

Krok: podmiot zamierza złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) - dalej o.p., minister właściwy do spraw finansów publicznych (tj. obecnie Minister Rozwoju i Finansów) uprawniony jest do wydawania interpretacji ogólnych. Interpretacje te wydawane są m.in. na wniosek.

Krok: czy podmiot jest organem administracji publicznej?

Wniosków o wydanie interpretacji ogólnej nie mogą składać organy administracji publicznej. Wynika to wprost z ostatniego zdania art. 14a § 1 o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?