Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Procedura wskazuje, w jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej - - dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia MF wydaje interpretację ogólną podmiot nie może złożyć wniosku o wydanie interpretacji ogólne podmiot zamierza złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej czy podmiot jest organem administracji publicznej? złożenie wniosku do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uiszczenie opłaty od wniosku czy istnieją przesłanki do pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia? tak nie tak nie

Krok: podmiot zamierza złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p., minister właściwy do spraw finansów publicznych (tj. obecnie Minister Rozwoju i Finansów) uprawniony jest do wydawania interpretacji ogólnych. Interpretacje te wydawane są m.in. na wniosek.

Krok: czy podmiot jest organem administracji publicznej?

Wniosków o wydanie interpretacji ogólnej nie mogą składać organy administracji publicznej. Wynika to wprost z ostatniego zdania art. 14a § 1 o.p.