Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę - OpenLEX

Kamiński Ireneusz Cezary, Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę

Wniosek o ponowne rozpoznanie przez Wielką Izbę sprawy rozstrzygniętej wyrokiem izby siedmiu sędziów nie jest środkiem prawnym odwoławczym analogicznym do krajowej apelacji. Możliwość ponownego rozpoznania sprawy jest uzależniona od oceny wniosku dokonanej przez zespół pięciu sędziów. Wnioskująca strona postępowania zakończonego wyrokiem izby musi wykazać, że „sprawa ujawnia poważne zagadnienie dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji i jej protokołów lub poważną kwestię o znaczeniu ogólnym” (art. 43 ust. 2 EKPC).

Krok: otrzymanie wydanego przez izbę wyroku

Tylko wyjątkowo - w szczególnie ważnych sprawach, w których izba przeprowadziła rozprawę - dochodzi do publicznego ogłoszenia wyroku na krótkiej publicznej rozprawie (ang. hearing) przez prezesa izby lub delegowanego przez niego innego sędziego.

Każdy wyrok oraz informacja o nim jest umieszczana na stronie internetowej ETPC w dniu wydania wyroku (data ogłoszenia wyroku jest też datą wydania wyroku). O zapowiadanym ogłoszeniu wyroku - na publicznej rozprawie lub przez jego umieszczenie na stronie internetowej ETPC informacja jest podawana kilka dni wcześniej na stronie internetowej ETPC. Strony nie są odrębnie informowane przez ETPC o ogłoszeniu wyroku, do którego dojdzie przez umieszczenie na stronie internetowej ETPC. Są zawiadamiane wcześniej o wyroku jedynie w przypadku jego publicznego ogłoszenia na rozprawie (by mogły uczestniczyć w rozprawie).

Wyroki są wydawane w języku angielskim albo francuskim, chyba że ETPC postanowi, że zostaną wydane w obu językach urzędowych.

Stronom postępowania Trybunał wysyła kopie wyroków, podpisane przez prezesa izby i szefa kancelarii (kanclerza). Wyroki są przesyłane pocztą, chyba że strona (jej pełnomocnik) była obecna na mającym miejsce publicznym ogłoszeniu wyroku (otrzymuje wtedy w ETPC kopię wyroku po jego ogłoszeniu).

Krok: możliwa reakcja strony

Strona może w terminie trzech miesięcy od wydania wyroku przez izbę wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę.

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę zespół pięciu sędziów zespół pięciu sędziów zaakceptowanie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę zawiadomienie o zaakceptowaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę możliwe decyzje zespołu pięciu sędziów zawiadomienie o odrzuceniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę odrzucenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę otrzymanie wniosku Trybunał Trybunał ukonstytuowanie się Wielkiej Izby otrzymanie zawiadomienia o zaakceptowaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę otrzymanie zawiadomienia o odrzuceniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę oczekiwanie na decyzję zespołu pięciu sędziów przekazanie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę ukonstytuowanie zespołu pięciu sędziów poinformowanie Komitetu Ministrów Rady Europy o odrzuceniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę i o uprawomocnieniu się wyroku otrzymanie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę strona strona otrzymanie zawiadomienia o zaakceptowaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę dalszy bieg postępowania niewniesienie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę oczekiwanie na decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę wniesienie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę otrzymanie zawiadomienia o odrzuceniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę prawomocność wyroku otrzymanie wydanego przez izbę wyroku możliwa reakcja strony 3 miesiące