Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wniosek o odjęcie dłużnikowi zarządu nieruchomością

Wniosek o odjęcie dłużnikowi zarządu nieruchomością

Wniosek o odjęcie dłużnikowi zarządu nieruchomością

Krok: otrzymanie wniosku o odjęcie dłużnikowi zarządu nieruchomością

Legitymację do złożenia wniosku mają strony postępowania egzekucyjnego (wierzyciel i dłużnik), uczestnicy postępowania wymienieni w art. 922 k.p.c. oraz komornik sądowy.

Wniosek nie podlega opłacie, albowiem żaden przepis nie przewiduje jej pobrania (art. 3 ust. 1 u.k.s.c.).

Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd sprawujący nadzór nad egzekucją z nieruchomości, czyli sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję (art. 758 k.p.c.).

Krok: badanie formalne wniosku

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?