Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Krok: wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Krok: czy został złożony w terminie?

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami (art. 4802 § 1 i 2 k.p.c.). Jeżeli jednak pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, termin wynosi miesiąc, przy czym gdyby doręczenie nakazu zapłaty miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące (art. 4802 § 2 k.p.c.).

Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty, bez odpisu pozwu i załączonych dokumentów, nie wywołuje skutków doręczenia (por. postanowienie SN z 13.11.1964 r., II CZ 79/64, OSNCP 1965/7–8, poz. 132).

Termin na złożenie sprzeciwu podlega przywróceniu. Patrz również Przywrócenie terminu procesowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?