Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania - OpenLEX

Czerwińska Dorota, Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania

Omawiana procedura stanowi reakcję pokrzywdzonego na wydanie przez organy postępowania przygotowawczego ponownej odmowy wszczęcia postępowania.

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownej odmowy wszczęcia postępowania sąd sąd przesłanie postanowienia zakończenie postępowania możliwa reakcja sądu nieuwzględnienie zażalenia otrzymanie zażalenia uwzględnienie zażalenia pokrzywdzony pokrzywdzony otrzymanie postanowienia zakończenie postępowania złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia czy pokrzywdzony składa subsydiarny akt oskarżenia? otrzymanie postanowienia czy pokrzywdzony składa zażalenie na postanowienie? wysłanie zażalenia zakończenie postępowania prokurator prokurator otrzymanie postanowienia przesłanie zażalenia wysłanie postanowienia uwzględnienie zażalenia wykonanie czynności zleconych przez sąd czy postępowanie powinno zostać wszczęte? postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego otrzymanie postanowienia nieuwzględnienie zażalenia postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania możliwa reakcja prokuratora informacja o popełnieniu przestępstwa postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego wysłanie postanowienia nie tak tak nie miesiąc nie tak

Krok: informacja o popełnieniu przestępstwa

Informacja o popełnieniu przestępstwa może pochodzić zarówno od pokrzywdzonego, jak i jakiejkolwiek innej osoby, która powzięła informację o popełnieniu przestępstwa. Przyjmuje wówczas formę zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Może być także rezultatem własnych informacji o popełnieniu przestępstwa, uzyskanych przez organy ścigania.

Krok: postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Zobacz

Wszczęcie dochodzenia

Wszczęcie śledztwa