Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Właściwość miejscowa organów podatkowych VAT

Właściwość miejscowa organów podatkowych VAT

Od właściwości miejscowej organów podatkowych zależy poprawne wypełnianie obowiązków podatkowych - przede wszystkim do właściwego urzędu należy kierować formularze podatkowe. Właściwość przesądza także, który z organów podatkowych otrzyma kwotę podatku.

Krok: właściwość organów podatkowych

Właściwość to posiadanie kompetencji przez organ władzy publicznej do rozpatrywania i rozstrzygania spraw podatkowych określonego rodzaju.

Krok: wybór organu właściwego w sprawach VAT

Przed dokonaniem czynności podatkowej podatnik powinien ustalić organ właściwych w danych sprawach.

Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej – zob. procedura Właściwość organów podatkowych.

Od 1.01.2016 r. zmieniły się zasady ustalania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT – co do zasady decydujący jest adres siedziby lub miejsca zamieszkania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?