Musiał Krzysztof J., Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT

Od właściwości miejscowej organów podatkowych zależy poprawne wypełnianie obowiązków podatkowych – przede wszystkim do właściwego urzędu należy kierować formularze podatkowego. Właściwość przesądza także, który z organów podatkowych otrzyma kwotę podatku.

Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT podatnik podatnik ustalenie właściwości w sprawach PIT nierezydenci zeznanie podatkowe zaliczki właściwość organów podatkowych wybór organu właściwego w sprawach PIT miejsce zamieszkania miejsce pobytu małżonkowie

Krok: właściwość organów podatkowych

Właściwość to posiadanie kompetencji przez organ władzy publicznej do rozpatrywania i rozstrzygania spraw podatkowych określonego rodzaju.

Krok: wybór organu właściwego w sprawach PIT

Przed dokonaniem czynności podatkowej podatnik powinien ustalić organ właściwy w danych sprawach.

Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej – zob. procedura Właściwość organów podatkowych.