Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Właściwość miejscowa organów podatkowych CIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych CIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych CIT

Od właściwości miejscowej organów podatkowych zależy poprawne wypełnianie obowiązków podatkowych - przede wszystkim do właściwego urzędu należy kierować formularze podatkowe. Właściwość przesądza także, który z organów podatkowych otrzyma kwotę podatku.

Krok: właściwość organów podatkowych

Właściwość to posiadanie kompetencji przez organ władzy publicznej do rozpatrywania i rozstrzygania spraw podatkowych określonego rodzaju.

Krok: wybór organu właściwego w sprawach CIT

Przed dokonaniem czynności podatkowej podatnik powinien ustalić organ właściwy w danych sprawach.

Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej - zob. procedura Właściwość organów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?