Krywan Tomasz, Właściciel przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Procedura pozwala ustalić kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym spadkobiercy- spadkobiercy- właścicielami przedsiębiorstwa są osoby, które posiadają udziały w przedsiębiorstwie w spadku spadkobiercy spadkobiercy czy przedsiębiorstwo w spadku lub wszystkie w nim udziały zostały zbyte jednej osobie? właścicielem przedsiębiorstwa spadku jest osoba, która nabyła przedsiębiorstwo lub wszystkie udziały w przedsiębiorstwie właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest małżonek zmarłego przedsiębiorcy istnieje konieczność ustalenia osoby lub osób będących właścicielami przedsiębiorstwa w spadku czy przedsiębiorstwo w chwili śmierci przedsiębiorcy stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka? czy istnieją inni spadkobiercy lub zapisobiorcy windykacyjni? czy przedsiębiorstwo w spadku zostało przez małżonka zbyte? tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje konieczność ustalenia osoby lub osób będących właścicielami przedsiębiorstwa w spadku

W dniu 25.11.2018 r. weszła w życie ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170 ze zm.) – dalej u.z.s. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną po jej śmierci, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

W związku z tym wprowadzone zostało pojęcie przedsiębiorstwa w spadku, którym jest masa majątkowa, obejmująca składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Właścicielami przedsiębiorstwa są podmioty wskazane przepisami art. 3 u.z.s.

Krok: czy przedsiębiorstwo w chwili śmierci przedsiębiorcy stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka?

Małżonek przedsiębiorcy jest właścicielem lub jednym z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej lub z innego tytułu) i jeżeli posiada on udział w przedsiębiorstwie w spadku. Przy spełnieniu tych warunków status właściciela przedsiębiorstwa w spadku przysługuje małżonkowi przedsiębiorcy także wówczas, gdy nie należy on do kręgu spadkobierców ani nie jest zapisobiercą windykacyjnym (zob. art. 3 ust. 1 pkt 2 u.z.s.).