Musiał Krzysztof J., Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Formą wykonywania działalności gospodarczej są spółki kapitałowe - spółka z o.o. i spółka akcyjna. Kuszą one zasadami odpowiedzialności (co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a spółka za zobowiązania wspólników). Aby spółka mogła funkcjonować, musi mieć majątek. Powstaje on z wkładów wspólników oraz z działalności prowadzonej przez spółkę.

Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT podatnik podatnik brak przychodu i kosztu zwolnienie podatkowe powstanie przychodu i kosztów jego uzyskania wkład do spółki kapitałowej rodzaj wkładu wkład pieniężny (!) (!)  przedsiębiorstwo  lub jego  zorganizowana  część wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

Krok: wkład do spółki kapitałowej

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Spółki kapitałowe dzielą się na spółkę z o.o. i spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – za wniesione wkłady wspólnicy nabywają udziały.

Spółka akcyjna i proste spółki akcyjne – za wniesione wkłady wspólnicy nabywają akcje.

W chwili obecnej na równi ze spółkami kapitałowymi traktuje się pod względem podatkowym spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Krok: rodzaj wkładu

Skutki podatkowe są zależne od rodzaju wniesionego wkładu.