Musiał Krzysztof J., Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek i zasad tworzenia wewnętrznej procedury dot. raportowania schematów podatkowych.

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych strona strona zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania raportowania MDR spełnienie wymagań przeciwdziałaniu braku raportowania MDR? kontynuowanie stosowania Wewnętrznej procedury zatwierdzenie Wewnętrznej procedury spełnienie wymagań przeciwdziałaniu braku raportowania MDR odpowiedzialność za brak (realizacji) Wewnętrznej procedury zasady przechowywania dokumentów i informacji zasady wykonywania obowiązków raportowania zasady upowszechniania wiedzy wśród pracowników zasady zgłaszania naruszeń dot. raportowania MDR zaistnienie obowiązku tworzenia procedury wewnętrznej przychody/koszty pow. 8 mln zł zakres merytoryczny procedury wewnętrznej określenie podejmowanych czynności/ działań środki zapewniające wykonanie obowiązku raportowania MDR tak nie

Krok: zaistnienie obowiązku tworzenia procedury wewnętrznej

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) będące promotorami,

2) zatrudniające promotorów,

3) faktycznie wypłacające promotorom wynagrodzenie,

przekraczające progi przychodów/kosztów, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, zwaną dalej „wewnętrzną procedurą”.

Krok: przychody/koszty pow. 8 mln zł

Próg, którego przekroczenie nakazuje tworzenia wewnętrznej procedury, wynosi równowartość 8 mln zł dla przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.