Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek i zasad tworzenia wewnętrznej procedury dot. raportowania schematów podatkowych.

Krok: zaistnienie obowiązku tworzenia procedury wewnętrznej

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) będące promotorami,

2) zatrudniające promotorów,

3) faktycznie wypłacające promotorom wynagrodzenie,

przekraczające progi przychodów/kosztów, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, zwaną dalej „wewnętrzną procedurą”.

Krok: przychody/koszty pow. 8 mln zł

Próg, którego przekroczenie nakazuje tworzenia wewnętrznej procedury, wynosi równowartość 8 mln zł dla przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację