Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez magazyn konsygnacyjny

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez magazyn konsygnacyjny

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez magazyn konsygnacyjny

Procedura ma na celu przedstawienie zasad związanych z powstawaniem obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu dokonywanym za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego.

Krok: wprowadzenie towarów do PL

Przemieszczenie towarów do Polski z innego państwa członkowskiego przez podatnika z innego państwa członkowskiego może być początkiem transakcji wewnątrzwspólnotowej, lecz może być także potraktowane jako wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych (zrównane z WNT w Polsce). Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego pozwala na dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej niejako „na raty”.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. – w związku z tym, że Polska nie dokonała jeszcze implementacji unijnego pakietu Quick-Fixes – podatnicy w dalszym ciągu mogą korzystać z magazynów konsygnacyjnych na dotychczasowych warunkach.

Po pełnym zaimplementowaniu dyrektywy magazyny konsygnacyjne zostaną zastąpione przez magazynu typu call-off.

Podatnicy – którzy chcą już teraz (od 1 stycznia 2020 r.) korzystać z magazynu typu call-off – mogą to uczynić, powołując się bezpośrednio na dyrektywę.

Krok: magazyn konsygnacyjny?

Magazyn konsygnacyjny to miejsce spełniające warunki określone w przepisach. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., jest to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.