Balicka Patrycja, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Procedura przedstawia kryteria zaliczające określone transakcje jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatnik podatnik nieuznanie transakcji za WNT przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego przemieszczenie własnych towarów z terytorium UE do kraju warunki nieuznania przemieszczenia za WNT ustanie okoliczności wyłączających WNT warunki uznania przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego jako WNT nabycie towarów dostarczonych z terytorium UE do kraju warunki formalne uznania za WNT warunki wyłączające WNT czy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu? wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów niespełnione spełnione spełnione niespełnione spełnione niespełnione niespełnione spełnione tak nie

Krok: nabycie towarów dostarczonych z terytorium UE do kraju

Nabycie towarów do rozporządzania nimi jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Krok: warunki formalne uznania za WNT

Do uznania określonych transakcji przywozu towarów terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium kraju na terytorium kraju innego niż terytorium kraju rozpoczęcia wysyłki, konieczne jest wypełnienie następujących wymogów formalnych:

1) nabywca towaru jest podatnikiem zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej;

2) nabywca towaru jest osobą prawną niebędącą podatnikiem zgodnie z art. 15 u.p.t.u. oraz podatnikiem podatku od wartości dodanej;

3) dokonujący dostawy jest podatnikiem, zgodnie z art. 15 u.p.t.u lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.