Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Przedmiotem procedury jest proces weryfikacji rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi - dalej roczne sprawozdania - dokonywany przez właściwego marszałka województwa.

Krok: zaistnienie obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania obciąża określone podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 u.o. W rezultacie zaistnienie obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania warunkuje sam fakt bycia podmiotem wymienionym w przepisach przywołanych w zdaniu poprzednim.

Podmiot sporządzający roczne sprawozdanie jest jednocześnie podmiotem zobowiązanym do jego złożenia właściwemu organowi.

Krok: czy dopełniono obowiązek złożenia rocznego sprawozdania?

Podmioty, na których ciąży obowiązek składania rocznego sprawozdania, mogą się zastosować do tego obowiązku albo nie zastosować. Jednak muszą się one liczyć z konsekwencjami prawnymi swojego zachowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację