Kaczorowska-Kossowska Iwona, Weryfikacja kwalifikacji lekarzy POZ w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 21 marca 2014 r. (pediatrzy i interniści w POZ)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 czerwca 2014 r.
Autorzy:

Weryfikacja kwalifikacji lekarzy POZ w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 21 marca 2014 r. (pediatrzy i interniści w POZ)

Weryfikacja kwalifikacji lekarzy POZ w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 21 marca 2014 r. (pediatrzy i interniści w POZ)

Weryfikacja kwalifikacji lekarzy POZ w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 21 marca 2014 r. (pediatrzy i interniści w POZ)

Dnia 15 czerwca 2014 r. wejdą w życie kolejne zmiany w zakresie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wprowadzane zmiany mają na celu rozszerzenie możliwości pracy lekarzy internistów i pediatrów w POZ. W związku ze zmianami, z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych usunięte zostanie pojęcie "lekarz podstawowej opieki zdrowotnej". Zamiast niego wprowadzono regulację określającą, lekarz jakiej specjalności może udzielać świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja kwalifikacji lekarzy POZ w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 21 marca 2014 r. (pediatrzy i interniści w POZ) lekarz lekarz wystąpienie przez lekarza do właściwej okręgowej rady lekarskiej o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do udzielania świadczeń POZ brak możliwości pracy w POZ po 31 grudnia 2017 r. uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. lekarze bez specjalizacji albo ze specjalizacją inną niż w dziedzinie pediatrii, chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej prawa nabyte przed 29 września 2007 r. praca w podstawowej opiece zdrowotnej bez żadnych ograniczeń czasowych wystąpienie przez lekarza do właściwej rady lekarskiej o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do udzielania świadczeń POZ lekarze innych specjalności lub lekarze bez specjalizacji, którzy przez okres nie krótszy niż 10 lat (do 29 września 2007 r.) udzielali świadczeń POZ praca w podstawowej opiece zdrowotnej bez żadnych dalszych ograniczeń czasowych zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub zmiana umowy cywilnoprawnej (opcjonalnie) rodzaj specjalizacji praca w podstawowej opiece zdrowotnej bez żadnych ograniczeń i podejmowania dodatkowych działań praca w podstawowej opiece zdrowotnej bez żadnych dalszych ograniczeń czasowych lekarze ze specjalizacją w dziedzinie medycyny ogólnej (I st.), pediatrii (I, II st. lub tytuł specjalisty) albo chorób wewnętrznych (I, II st. lub tytuł specjalisty) praca w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2017 r. odbycie obowiązkowego kursu z zakresu medycyny rodzinnej do 31 grudnia 2020 r. lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizacją I lub II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalizacją I lub II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii uzyskane przed dniem 29 września 2007 r. lekarze innych specjalności lub lekarze bez specjalizacji, którzy udzielali świadczeń POZ przez okres krótszy niż 10 lat w dniu 29 września 2007 r.) odbycie obowiązkowego kursu z zakresu medycyny rodzinnej w terminie 3 lat od momentu rozpoczęcia pracy w POZ weryfikacja specjalizacji lekarzy praca w podstawowej opiece zdrowotnej bez żadnych ograniczeń czasowych lekarz posiadający specjalizację I st. w dziedzinie medycyny ogólnej, pediatrii (I, II st. lub tytuł specjalisty) lub chorób wewnętrznych (I, II st. lub tytuł specjalisty) wystąpienie przez lekarza do właściwej rady lekarskiej o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do udzielania świadczeń POZ medycyna rodzinna lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej albo specjalizacji II st. w dziedzinie medycyny ogólnej inne specjalizacje lub lekarze bez specjalizacji

Krok: weryfikacja specjalizacji lekarzy

Podstawową kwestią dla placówek udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest ustalenie kwalifikacji posiadanych przez zatrudnianych lekarzy. Weryfikacji można dokonać na podstawie:

– informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP (dostępnym na stronie: http://rejestr.nil.org.pl/);

– wpisów w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza";

– dyplomów uzyskania danej specjalizacji przedłożonych przez lekarza, jeżeli informacje o tym nie zostały jeszcze zamieszczone w Rejestrze oraz "Prawie wykonywania zawodu".

Krok: rodzaj specjalizacji

W pierwszej kolejności należy rozróżnić uprawnienia lekarzy rodzinnych i lekarzy posiadających inne specjalizacje lub tytuły specjalistów.