Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Weryfikacja kontrahenta przy świadczeniu usług opodatkowanych w miejscu siedziby nabywcy

Weryfikacja kontrahenta przy świadczeniu usług opodatkowanych w miejscu siedziby nabywcy

Weryfikacja kontrahenta przy świadczeniu usług opodatkowanych w miejscu siedziby nabywcy

Procedura przedstawia zasady weryfikacji kontrahentów pod kątem zastosowania przepisów o opodatkowaniu usług w miejscu siedziby usługobiorcy.

Krok: świadczenie usługi na rzecz podmiotu zagranicznego

Podatnik świadczący usługę na rzecz podatnika zagranicznego opodatkowaną zgodnie z regułą podstawową wyrażoną w art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. (opodatkowanie w miejscu siedziby usługobiorcy), powinien upewnić się, że usługobiorca faktycznie jest podatnikiem. Usługodawca zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 282/2011 ma obowiązek weryfikowania statusu swojego klienta w sposób szczegółowy.

Krok: czy usługobiorca jest podmiotem z UE?

Pierwszym etapem weryfikacji kontrahenta jest ustalenie, czy jest to kontrahent prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, czy poza nim. Odmienne zasady będą dotyczyły tych dwóch grup kontrahentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację