Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej

Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej

Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej

Warunkowa emisja akcji prostej spółki akcyjnej podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy PSA walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów osoby uprawnione do objęcia akcji PSA walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów osoby uprawnione do objęcia akcji uchwała o warunkowej emisji akcji uchwała w sprawie przyznania praw do objęcia akcji uchwała o zmianie umowy spółki wydanie dyspozycji wpisu do rejestru akcjonariuszy zgłoszenie do rejestru wykazu akcjonariuszy brak możliwości przeprowadzenia warunkowej emisji akcji czy wpisano do rejestru warunkową emisję akcji oraz zmiany umowy spółki? zgłoszenie warunkowej emisji akcji do rejestru złożenie oświadczeń o objęciu akcji nie tak

Krok: uchwała o warunkowej emisji akcji

Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o emisji akcji, z zastrzeżeniem że osoby, którym przyznano prawa do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale.

Uchwała o warunkowej emisji akcji może zostać podjęta w celu przyznania praw do objęcia akcji:

– obligatariuszom obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo

– osobom, które uzyskały te prawa na podstawie umowy zawartej ze spółką, albo

– posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Krok: uchwała w sprawie przyznania praw do objęcia akcji

Dokonanie emisji akcji w omawianym trybie wymaga powzięcia również uchwały w sprawie przyznania praw do objęcia akcji