Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 września 2015 r. do: 31 grudnia 2018 r.
Autorzy:

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna ponosząca od 1 stycznia 2014 r. wydatki na zakup materiałów budowlanych może wystąpić o zwrot części tych wydatków.

Krok: osoba fizyczna poniosła po 31 grudnia 2013 r. wydatki na zakup materiałów budowlanych

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylona została ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Nie oznacza to, że od 1 stycznia 2014 r. nie jest możliwe uzyskiwanie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. W ograniczonym zakresie jest to nadal możliwe na zasadach określonych przepisami art. 20 i nast. ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 604 z późn. zm.) - dalej u.p.m.l. O zwrot wydatków na podstawie tych przepisów można się ubiegać, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 20 ust. 3 u.p.m.l.

Krok: czy wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych można się ubiegać w dwóch sytuacjach. Pierwsza z tych sytuacji ma miejsce, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego (zob. art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.m.l.). Przez dom jednorodzinny rozumie się budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny (zob. art. 2 pkt 4 u.p.m.l.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację