Warunki zwrotu VAT podróżnym - OpenLEX

Balicka Patrycja, Warunki zwrotu VAT podróżnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Warunki zwrotu VAT podróżnym

Warunki zwrotu VAT podróżnym

Warunki zwrotu VAT podróżnym

Procedura przedstawia warunki konieczne do wypełnienia, by korzystać z prawa do zwrotu VAT podróżnym.

Warunki zwrotu VAT podróżnym podróżny podróżny zwrot podatku podróżnemu zakup towaru przez podróżnego czy podróżny nabył paliwa silnikowe? zwrot podatku nie przysługuje warunek terminu wywozu towaru przedstawienie przez podróżnego dokumentu spełnione niespełnione tak nie spełniony niespełniony tak nie

Krok: zakup towaru przez podróżnego

Osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju. Towary muszą w stanie nienaruszonym zostać wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych do tego celu podatników zwanych sprzedawcami.

Opis podmiotów spełniających wymogi do bycia sprzedawcami, u których zakupy uprawniają do zwrotu podatku oraz podmioty uprawnione do zwrotu podatku - zob. procedura Podmioty uprawnione do zwrotu VAT.

Krok: czy podróżny nabył paliwa silnikowe?

W stosunku do zakupu paliw silnikowych zwrot podatku podróżnym nie przysługuje.