Bartosiewicz Adam, Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków podmiotowych – odnoszących się do danego podatnika – który chciałby być opodatkowany estońskim CIT.

podatnik podatnik sprawozdania MSR wyłączenia wybór estońskiego CIT przychody bierne brak prawa estoński CIT podatnik o polskiej rezydencji wysokość przychodów? poziom zatrudnienia forma prawna i udziałowcy zaangażowanie kapitałowe tak nie tak nIe tak nie >=50% <50% >100 mln <=100 mln nie tak nie tak jest brak

Krok: podatnik o polskiej rezydencji

Możliwość opodatkowania estońskim CIT dotyczy podatników, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Krok: wysokość przychodów?

Estoński CIT jest przeznaczony dla podatników, których przychody nie przekroczą wskazanego w ustawie pułapu. Zgodnie bowiem z przepisami z możliwości opodatkowania w tej formie mogą skorzystać podatnicy, których łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł lub u których wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania estońskim CIT, nie przekroczyła 100 mln zł.

Uwaga! Ryzyko podatkowe: Chodzi tutaj o kwotę przychodów brutto (czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług).

Jak wynika z brzmienia kolejnych przepisów – u podatników zaczynających działalność ten warunek jest uważany za spełniony w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT.