Musiał Krzysztof J., Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika

W wyniku używania samochodu służbowego u pracownika może powstać przychód podatkowy - wszystko jest jednak zależne od tego, czy auto będzie używane wyłącznie służbowo, czy - chociaż w części - prywatnie. Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca w końcu uregulował omawianą tematykę w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

pracodawca pracodawca 250 zł naliczenie przychodu ryczałtowego 400 zł naliczenie przychodu pomniejszonego o odpłatność sposób używania auta brak przychodu (!) rozliczenie  odpłatności  pracownika przekazanie pojazdu służbowego do używania sposób użytkowania (!) służbowy prywatny pojemność silnika brak odpłatności opłatność częściowa odpłatność całkowita ≤ 1600cm3 >1600cm3

Krok: przekazanie pojazdu służbowego do używania

Samochód jest narzędziem pracy. Jednocześnie jego udostępnienie może być dodatkowym świadczeniem na rzecz pracownika.

Krok: sposób użytkowania

Niestety nie zostało to zapisane w ustawie, ale przychodem może być wyłącznie przysporzenie majątkowe, czyli w wyniku jego uzyskania pracownik ma po prostu stać się bogatszy. Wynika to jednak z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13.