Krywan Tomasz, Uzyskanie NIP

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Uzyskanie NIP

Uzyskanie NIP

Uzyskanie NIP

Procedura przedstawia kolejność czynności związanych z uzyskaniem NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej).

Uzyskanie NIP podatnik, płatnik lub inkasent podatnik, płatnik lub inkasent automatyczne przekazane informacji w przedmiocie NIP czy podmiot podlega obowiązkowi wpisania do KRS? wystąpienie z wnioskiem o zaświadczenie o nadaniu NIP (krok fakultatywny) czy podmiot jest wpisany do CEIDG? podatnik, płatnik lub inkasent nie posiada NIP ustalenie czy identyfikatorem podatkowym jest NIP dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego nadanie NIP przy użyciu CRP KEP automatyczne nadanie NIP po dokonaniu wpisu do KRS wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania NIP tak nie tak nie

Krok: podatnik, płatnik lub inkasent nie posiada NIP

Identyfikatorem podatkowym jest m.in. Numer Identyfikacji Podatkowej. Zasady, na jakich NIP jest nadawany, określają przepisy art. 8a-8d ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) - dalej u.n.i.p.

Krok: ustalenie czy identyfikatorem podatkowym jest NIP

NIP jest identyfikatorem podatkowym wszystkich podmiotów niebędących osobami fizycznymi (a więc wszystkich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) oraz części osób fizycznych. Odnośnie tego, kiedy NIP jest identyfikatorem podatkowym osób fizycznych - zob. procedura Identyfikator podatkowy osób fizycznych.