Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Zasądzenie na rzecz pracodawcy odszkodowania ma natomiast wpływ na treść świadectwa pracy.

Krok: orzeczenie sądu pracy

Stosownie do art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Podstawą tą jest ocena, co w konsekwencji prowadzi do licznych sporów sądowych. Spory te dotyczą przede wszystkim tego, czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia było zasadne. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Krok: ogłoszenie wyroku sądu pracy

Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji (ogłoszenie sentencji).