Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2016 r.
Autor:

Uznanie w Polsce tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii posiadanego przez cudzoziemca

Uznanie w Polsce tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii posiadanego przez cudzoziemca

Uznanie w Polsce tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii posiadanego przez cudzoziemca

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) należy stwierdzić, iż zagraniczny fizjoterapeuta ma prawo wystąpić do Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF), o uznanie na terytorium Polski posiadanego przez niego tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, którą to specjalizację fizjoterapeuta - cudzoziemiec zdobył w swoim kraju ojczystym. Poniższa procedura prezentuje poszczególne kroki, jakie muszą być podjęte, aby KIF w ramach prowadzonego postępowania uznaniowego.

Krok: decyzja o wystąpieniu o uznanie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów uznaje, na wniosek, uzyskany za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) okres specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od okresu określonego w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych częściach programowi specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty; Dz. U. poz. 1994) - dalej u.z.f.

Krok: przygotowanie wniosku

W celu wystąpienia o uznanie specjalizacji, zagraniczny fizjoterapeuta przygotowuje wniosek w tej sprawie, do którego winien załączyć (art. 35 ust. 6 u.z.f.):

1) oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;

2) dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz zrealizowanym programie;

3) informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;

4) zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty,

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.