Utworzenie laboratorium diagnostycznego - OpenLEX

Kosiorek Aleksandra, Utworzenie laboratorium diagnostycznego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy:

Utworzenie laboratorium diagnostycznego

Utworzenie laboratorium diagnostycznego

Utworzenie laboratorium diagnostycznego

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności w laboratorium. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 866), laboratorium jest przede wszystkim zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, ale może być także jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej. Niniejsza procedura ma na celu przedstawienie poszczególnych kroków, jakie winny zostać podjęte w celu skutecznego utworzenia laboratorium. Dla potrzeb opracowania przyjęte zostało założenie, iż podmiot prowadzący laboratorium, jako taki, został już powołany w sposób zgodny z prawem, w jednej z form dopuszczonych przez ustawodawcę w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711).

Utworzenie laboratorium diagnostycznego KRDL KRDL odebranie wniosku wpis do ewidencji laboratoriów wojewoda wojewoda odebranie wniosku rejestracja podmiotu podmiot prowadzący laboratorium podmiot prowadzący laboratorium opracowanie regulaminu organizacyjnego przygotowanie wniosku do rejestru wojewódzkiego przygotowanie wniosku do ewidencji KRDL wysłanie wniosku do ewidencji samodzielne status prawny laboratorium decyzja o utworzeniu laboratorium diagnostycznego niesamodzielne przygotowanie lokalu zatrudnienie kierownika i personelu zawarcie umowy OC

Krok: decyzja o utworzeniu laboratorium diagnostycznego

Decyzję o utworzeniu laboratorium diagnostycznego podejmuje kierownik podmiotu prowadzącego laboratorium.

Krok: status prawny laboratorium

Kluczowe jest ustalenie, jaki status prawny ma posiadać tworzone laboratorium. Przyjęło się, iż laboratoria diagnostyczne dzieli się na samodzielne i niesamodzielnie.