Kidyba Andrzej, Utworzenie grupy spółek (prawo holdingowe)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Utworzenie grupy spółek (prawo holdingowe)

Utworzenie grupy spółek (prawo holdingowe)

Utworzenie grupy spółek (prawo holdingowe)

Krok: decyzja o utworzeniu grupy spółek

Co prawda grupa spółek tworzy się na skutek uchwał powziętych przez zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia spółek zależnych. Jednakże, z reguły większością głosów na takich zgromadzeniach dysponuje spółka dominująca. Stąd też, aby możliwe było utworzenie grupy spółek, decyzję o jej powstaniu musi powziąć spółka dominująca. Bez jej głosów na zgromadzeniu spółki zależnej nie zostanie bowiem powzięta uchwała o uczestnictwie w grupie spółek. Ponadto, w uchwale wskazuje się spółkę dominującą. Potwierdza to, że bez jej zgody nie jest możliwe utworzenie grupy spółek.

Utworzenie grupy spółek (prawo holdingowe) spółka zależna spółka zależna uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej poinformowanie spółki dominującej o powzięciu uchwały o przystąpieniu do grupy spółek ujawnienie przystąpienia spółki zależnej do grupy spółek spółka dominująca spółka dominująca decyzja o utworzeniu grupy spółek zawiadomienie o decyzji możliwy przebieg postępowania siedziba spółki dominującej znajduje się za granicą siedziba spółki dominującej znajduje się w Polsce ujawnienie przystąpienia spółki zależnej do grupy spółek

Krok: uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej

W celu utworzenia grupy spółek zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej podejmuje większością trzech czwartych głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem w jej treści spółki dominującej. W umowie albo statucie spółki można zastrzec, iż do powzięcia przedmiotowej uchwały konieczne jest osiągnięcie wyższej niż ustawowa liczby głosów, czy wręcz jednomyślności.