Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma za zadanie przedstawić przypadku, w których następuje utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT, z jednoczesnym wskazaniem momentu tego skutku.

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT odatnik odatnik utrata w ostatnim roku okresu inwestycyjnego podatnik podatnik wydatki inwestycyjne? utrata w poprzednim roku okresu dalsze opodatkowanie ryczałtem utrata z końcem 4-letniego okresu utrata w roku podatkowym przejęcie innego podmiotu przejęcie przez inny podmiot podatnik opodatkowany estońskim CIT zatrudnienie? zawiadomienie o rezygnacji przychody bierne? sprawozdania MSR przychody? zaangażowanie kapitałowe forma prawna i udziałowcy brak ksiąg nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie >=50% <50% tak nie >100 mln <=100 mln brak jest tak nie tak nie

Krok: podatnik opodatkowany estońskim CIT

W stosunku do podatnika opodatkowanego estońskim CIT w czasie opodatkowania w tej formie mogą mieć miejsce zdarzenia skutkujące utratą prawa do opodatkowania w tej formie. Ich skutek czasowy jest różny.

Krok: zawiadomienie o rezygnacji

Opodatkowanie estońskim CIT co do zasady trwa 4 bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe i co do zasady odnawia się automatycznie na kolejny okres 4-letni, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji , składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany estońskim CIT.