Bartosiewicz Adam, Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma za zadanie przedstawić przypadku, w których następuje utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT, z jednoczesnym wskazaniem momentu tego skutku.

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT podatnik podatnik utrata w poprzednim roku okresu dalsze opodatkowanie ryczałtem utrata z końcem 4-letniego okresu utrata w roku podatkowym przejęcie innego podmiotu przejęcie przez inny podmiot podatnik opodatkowany estońskim CIT zatrudnienie? (!) zawiadomienie  o rezygnacji (!) przychody  bierne? sprawozdania MSR zaangażowanie kapitałowe forma prawna i udziałowcy brak ksiąg tak nie tak nie nie tak tak nie >=50% <50% tak nie brak jest tak nie tak nie

Krok: podatnik opodatkowany estońskim CIT

W stosunku do podatnika opodatkowanego estońskim CIT w czasie opodatkowania w tej formie mogą mieć miejsce zdarzenia skutkujące utratą prawa do opodatkowania w tej formie. Ich skutek czasowy jest różny.

Krok: (!) zawiadomienie o rezygnacji

Opodatkowanie estońskim CIT co do zasady trwa 4 bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe i co do zasady odnawia się automatycznie na kolejny okres 4-letni, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji , składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany estońskim CIT.

Rok podatkowy dla 4-letniego okresu opodatkowania estońskim CIT to na pewno ostatni, czwarty rok podatkowy, ale może to być również pierwszy, drugi, czy też trzeci rok podatkowy tego okresu. Należy zatem przyjąć, że obecnie podatnik może zrezygnować z estońskiego CIT w każdym roku podatkowym z podstawowego 4-letniego okresu opodatkowania w tej formie

Uwaga! Ryzyko: Z dniem 1.1.2022 r. nowe brzmienie uzyskał art. 28l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Stanowi on, że w przypadku złożenia informacji o rezygnacji, utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT następuje „z końcem roku podatkowego okresu”, a nie z końcem „ostatniego roku podatkowego okresu”, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2 u.p.d.o.p.