Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Utrata kasy rejestrującej

Utrata kasy rejestrującej

Utrata kasy rejestrującej

Procedura wskazuje obowiązki związane z utratą kasy rejestrującej, jak również z odzyskaniem utraconej kasy rejestrującej.

Krok: podatnik utracił kasę rejestrującą

Przepisami § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) – dalej r.k.r., zostały określone zasady postępowania obowiązujące w przypadku utraty kasy rejestrującej, jak również w przypadku odzyskania utraconej kasy rejestrującej.

Krok: czy kasa została utracona w wyniku kradzieży?

Utrata kasy rejestrującej może nastąpić w wyniku kradzieży lub w innych okolicznościach. W tym pierwszym przypadku na podatnikach ciąży dodatkowy obowiązek.