Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 marca 2018 r.
Autorzy:

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura ma na celu przedstawienie przebiegu usuwania braków stwierdzonych na etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Krok: złożenie wniosku o wpis

W kwestii wymagań pod adresem wniosku o wpis spółki z ograniczoną do rejestru składanego por. procedurę Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wykorzystania wzorca umowy. Na temat zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy por. natomiast procedurę Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy

Krok: otrzymanie wniosku

Por. procedurę Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wykorzystania wzorca umowy. Por. też Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu (art. 20a ust. 1 u.k.r.s.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację