Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki komandytowej

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki komandytowej

Usuwanie braków wniosku o rejestrację spółki komandytowej

Procedura ma na celu przedstawienie przebiegu usuwania braków stwierdzonych na etapie rejestracji spółki komandytowej.

Krok: złożenie wniosku o wpis

Zgodnie z art. 26 § 3 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h. każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru. Na tym etapie jest to prawo i obowiązek komplementariuszy. Z punktu widzenia komandytariuszy złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru stanowi ich prawo, z którego mogą oni chcieć skorzystać. Zwłaszcza w interesie tych wspólników leżeć może dokonanie tego zgłoszenia i wskazanie wysokości sumy komandytowej. Jest to uzasadnione szczególnie tym, że do momentu zarejestrowania spółki komandytariusz, działający w imieniu spółki, odpowiada bez ograniczenia (zob. art. 109 § 2 k.s.h.).

W kwestii danych i dokumentów podlegających złożeniu do rejestru zob. -procedura tworzenia spółki komandytowej

Krok: wpłynięcie wniosku

Wniosek o wpis rozpoznaje sąd rejestrowy albo czynności w tym zakresie powierza referendarzowi sądowemu (art. 509¹ k.p.c. w zw. z art. 47¹ k.p.c.)

Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu (art. 20a ust. 1 u.k.r.s.)..

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?