Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru

Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru

Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru

Usuwanie braków formalnych zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru sąd rejestrowy sąd rejestrowy czy zgłoszenie spółki do rejestru zawiera braki usuwalne? czy uchybienia naruszają interes spółki i interes publiczny? kolejny zwrot wniosku wpis do rejestru czy braki zostały uzupełnione? wydanie zarządzenia o zwrocie wniosku czy uzupełniono braki formalne wniosku? czy wniosek zawiera uprzednio niewskazane braki formalne? wydanie zarządzenia o zwrocie wniosku odmowa wpisu do rejestru czy wniosek złożono za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? czy wniosek został opłacony? czy wniosek zawiera inne braki formalne? czy jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu? PSA zarząd albo rada dyrektorów PSA zarząd albo rada dyrektorów złożenie wniosku o wpis lub zmianę wpisu tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o wpis lub zmianę wpisu

Organ zarządzający zobligowany jest do zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], a także zgłaszania zmian danych zgłoszonych uprzednio do rejestru.

Krok: czy wniosek złożono za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?

Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.