Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Ustanowienie doradcy tymczasowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Ustanowienie doradcy tymczasowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Ustanowienie doradcy tymczasowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Krok: wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, które dopuszczalne jest jedynie po przeprowadzeniu postępowania przez sąd.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć podmioty wymienione w art. 545 § 1 k.p.c.

Patrz także komentarz zamieszczone w schemacie:

Wszczęcie postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie.

Krok: czy wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej?

Doradcę tymczasowego sąd może ustanowić wówczas, gdy osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest pełnoletnia. Kryterium wieku to pierwsza przesłanka, która umożliwia sądowi ustanowienie doradcy tymczasowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację