Gil Izabella, Ustalenie wstępnego wynagrodzenia zarządcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalenie wstępnego wynagrodzenia zarządcy

Ustalenie wstępnego wynagrodzenia zarządcy sąd restrukturyzacyjny sąd restrukturyzacyjny wpływ wniosku zarządcy o ustalenie wstępnego wynagrodzenia ustalenie wstępnego wynagrodzenia zarządcy zarządca zarządca pełnienie funkcji zarządcy złożenie planu restrukturyzacyjnego złożenie wniosku o ustalenie wstępnego wynagrodzenia

Krok: pełnienie funkcji zarządcy

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządcy zostało szczegółowo uregulowane w art. 55–64 pr. rest. Ustawa pozostaje przy tradycyjnym systemie trójetapowego ustalania wynagrodzenia zarządcy: wynagrodzenie wstępne, zaliczki i wynagrodzenie ostateczne (por. uzasadnienie projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Sejm VII kadencji, druk sejm. nr 2824, s. 29). Przy czym ustalenie wynagrodzenia wstępnego jest niezbędne, aby zarządca mógł pobierać zaliczki w toku postępowania (por. art. 57 pr. rest.).

Krok: złożenie planu restrukturyzacyjnego

Przedłożenie planu restrukturyzacyjnego umożliwia zarządcy złożenie wniosku o ustalenie wynagrodzenia wstępnego. W doktrynie wyrażono pogląd, że w przypadku niezłożenia przez zarządcę wniosku o ustalenie wynagrodzenia wstępnego wraz z planem restrukturyzacyjnym zarządca traci prawo do zaliczek w toku postępowania (por. R. Adamus, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2015, komentarz do art. 56, nb 2). Z tym stanowiskiem nie sposób się zgodzić, ponieważ ustawa nie przewiduje takiego skutku, a wymaga jedynie, aby przedmiotowy wniosek został złożony po złożeniu planu restrukturyzacyjnego.

Krok: złożenie wniosku o ustalenie wstępnego wynagrodzenia

Wniosek zarządcy o ustalenie wstępnego wynagrodzenia jest warunkiem wszczęcia postępowania w zakresie jego ustalenia (por. P. Zimmerman, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2016, komentarz do art. 56, nb 2). W tym zakresie sąd nie będzie orzekał z urzędu.

Obligatoryjne informacje, które zarządca powinien zawrzeć we wniosku, określa art. 56 ust. 2 pr. rest. W art. 56 ust. 3 pr. rest. określono załączniki, które zarządca może dołączyć do wniosku.