Borys Adrian, Ustalenie listy wierzytelności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Ustalenie listy wierzytelności

Ustalenie listy wierzytelności

Ustalenie listy wierzytelności

Procedura przedstawia czynności i decyzje syndyka związane ze sporządzeniem listy wierzytelności.

Ustalenie listy wierzytelności stanowi instytucję Prawa upadłościowego, której celem jest określenie wierzycieli legitymizowanych do uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym oraz zakresu, w jakim mogą oni uzyskać zaspokojenia przysługujących im wierzytelności w ramach podziału funduszy masy upadłości.

Ponadto ustalenie listy wierzytelności jest również istotne poza postępowaniem upadłościowym, gdyż po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jest tytułem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi (art. 264 p.u.).

Ustalenie listy wierzytelności sędzia-komisarz sędzia-komisarz kontrola listy wierzytelności przez sędziego-komisarza obwieszczenie o dacie złożenia listy wpływ listy wierzytelności syndyk syndyk oczekiwanie na upływ terminu do zgłaszania wierzytelności sprawdzenie zgłoszonych wierzytelności sporządzenie listy wierzytelności złożenie listy wierzytelności do sędziego-komisarza

Krok: oczekiwanie na upływ terminu do zgłaszania wierzytelności

Listę wierzytelności syndyk sporządza po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności (zob. art. 244 p.u.). Zgłoszenie wierzytelności zasadniczo powinno nastąpić w terminie 30 dni od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze (art. 236 ust. 1 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 4 p.u.).

Krok: sprawdzenie zgłoszonych wierzytelności

W zakresie sprawdzenia zgłoszonych wierzytelności zob.: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.