Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku istnieją przesłanki do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Krok: podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały dodane art. 112b i 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisy te przewidują ustalanie podatnikom dodatkowego zobowiązania podatkowego. Celem wprowadzenia tych przepisów było – jak czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 4 stycznia 2017 r., PT1.054.45.2016.ALX.777 – „sankcjonowanie określonych zachowań związanych z nieprawidłowym rozliczeniem VAT w deklaracjach podatkowych (w szczególności nieprawidłowości wynikających z udziału w nadużyciach i oszustwach podatkowych)”. Mają one zastosowanie, jeżeli zostanie spełnionych szereg warunków wynikających z przepisów art. 112b ust. 1 i 3 u.p.t.u.

Krok: czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej?

Przepisy art. 112b ust. 1 u.p.t.u. określają 5 sytuacji, w których - jeżeli nie ma zastosowania jedno z wyłączeń określonych przepisami art. 112b ust. 3 u.p.t.u. - podatnikom jest ustalane dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Pierwszy z takich przypadków występuje wówczas, gdy podatnik w złożonej deklaracji podatkowej (tj. deklaracji VAT) wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej (zob. art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.t.u.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?