Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Procedura pozwala ustalić czy, wydając decyzję, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.

Krok: organ podatkowy wydaje decyzję

Z początkiem 2019 r. do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – dalej o.p., zostały wprowadzone przepisy umożliwiające organom podatkowym ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane jako element towarzyszący wydawaniu pięciu rodzajów decyzji (zob. art. 58a § 1 o.p.).

Krok: czy jest to decyzja z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania?

Po pierwsze, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa jest ustalane w przypadku wydania przez organ podatkowy decyzji z zastosowaniem art. 119a § 1 i 7 o.p., czyli z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (zob. art. 58a § 1 pkt 1 o.p.).