Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Zaliczki na podatek dochodowy od przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym oblicza się narastająco od początku roku. W celu ich ustalenia należy zsumować przychody i koszty od początku roku, obliczyć podatek i odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich okresach danego roku. Procedura dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych. Z procedury wyłączeni są podatnicy wykonujący kontrakty menedżerskie i inne umowy o zarządzanie.

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym podatnik podatnik zaokrąglenie zaliczki do pełnego złotego wystąpienie kwoty do zapłaty zapłata zaliczki na podatek brak konieczności zapłaty zaliczki obliczenie podatku obliczenie składki zdrowotnej odjęcie części składki zdrowotnej od zaliczki zaliczka po odjęciu składki zdrowotnej uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej powstanie dochodu składki na ubezpieczenia społeczne podstawa opodatkowania po odliczeniu składek podstawa opodatkowania tak nie tak nie odliczane od dochodu zaliczane w koszty uzyskania lub nieodliczane

Krok: uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej

Opodatkowaniu podatkiem liniowym podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Krok: powstanie dochodu

W celu ustalenia dochodu należy porównać przychody i koszty ustalone narastająco od początku roku.