Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Ustalanie wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia

Ustalanie wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia

Ustalanie wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia

Procedura wskazuje sposób ustalania wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.

Krok: podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie

Do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów zalicza się m.in. wartość otrzymanych przez podatników świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń - zob. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zasady ustalania wartości tych świadczeń określają przepisy art. 12 ust. 5 i 6 u.p.d.o.p. oraz art. 11 ust. 2-2a u.p.d.o.f. Sposoby te określone zostały wyczerpująco. Nie jest możliwe ustalanie wartości świadczeń nieodpłatnych w inny sposób (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r., III SA/Wa 625/08).

Krok: czy świadczenie zostało otrzymane w ramach transakcji kontrolowanej?

Jak wynika z dodanych z początkiem 2019 r. art. 11 ust. 2c u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 6b u.p.d.o.p., w przypadku transakcji kontrolowanej (w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o i art. 23p u.p.d.o.f. oraz art. 11c u.p.d.o.p. Transakcje kontrolowane w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?