Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalanie wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych

Ustalanie wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych

Ustalanie wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych

Procedura ma na celu przedstawienie zasad określania wysokości świadczeń nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych.

Krok: otrzymanie świadczenia

Jeśli podatnik otrzyma świadczenie niebędące świadczeniem pieniężnym, to istnieje potrzeba określenia jego wartości. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zawierają wytyczne pozwalające na określenie wartości poszczególnych rodzajów świadczeń niepieniężnych będących przychodami.

Krok: nieodpłatne / częściowo

Istotne znaczenie ma to, czy świadczenie jest całkowicie nieodpłatne, czy też częściowo odpłatne. Różne są bowiem reguły ustalania wartości przychodów z tytułu tych świadczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?