Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalenie przez podmiot zatrudniający prawidłowego terminu wpłat do PPK jest jednym z ważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na podmiocie zatrudniającym. Konsekwencje przekazywania wpłat z opóźnieniem nie tylko mogą powodować odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego ale też mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń ze strony uczestników PPK.

Krok: Zasady dokonywania wpłat do PPK

Wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Krok: Czy umowa o prowadzenie PPK została podpisana w pierwszym możliwym terminie?

Z przepisów wynika, iż umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1.07.2019 r. (w stosunku do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób). Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację