Musiał Krzysztof J., Ustalanie statusu przedsiębiorcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Ustalanie statusu przedsiębiorcy

Ustalanie statusu przedsiębiorcy

Ustalanie statusu przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza ma kilka różnych definicji. Definicje podatkowe rozszerzają definicję ogólną - przez co za przedsiębiorcę na gruncie podatkowym może być uznana osoba, która nie wykonuje działalności gospodarczej.

Ustalanie statusu przedsiębiorcy podatnik podatnik VAT definicja ogólna ogólna definicja podatkowa (!) działalność  gospodarcza  w rozumieniu PIT (!) działalność  gospodarcza  w rozumieniu VAT ustalenie statusu przedsiębiorcy wykonywanie działalności zarobkowej swoboda działalności gospodarczej ordynacja podatkowa PIT CIT zasady ogólne ogólne prawo podatkowe PIT CIT VAT

Krok: wykonywanie działalności zarobkowej

Działalność gospodarcza jest jedną z form działalności zarobkowej. Podmiot wykonujący taką działalność nazywa się przedsiębiorcą.

Krok: ustalenie statusu przedsiębiorcy

Status przedsiębiorcy uzyskuje się na kilku odrębnych zasadach – wszystko zależy od tego, jakie przepisy bierze się po uwagę.