Piaskowska Olga Maria, Ustalanie składu i wartości gospodarstwa rolnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustalanie składu i wartości gospodarstwa rolnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Ustalanie składu i wartości gospodarstwa rolnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Ustalanie składu i wartości gospodarstwa rolnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Ustalanie składu i wartości gospodarstwa rolnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd skład orzekający sąd skład orzekający ustalenie składu i wartości gospodarstwa ustalenie obszaru i rodzaju nieruchomości stanowiących już własność współwłaścicieli i ich małżonków zniesienie współwłasności wszczęcie postępowania o zniesienie współwłasności czy sprawa dotyczy gospodarstwa rolnego? rozpoznanie zgłoszonego żądania nie tak

Krok: wszczęcie postępowania o zniesienie współwłasności

Na temat wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie o zniesienie współwłasności.

Krok: czy sprawa dotyczy gospodarstwa rolnego?

W myśl art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Okoliczność, czy przedmiotem postępowania o zniesienie wspólności jest gospodarstwo rolne, ma znaczenie dla obowiązków ciążących na sądzie rozpoznającym wniosek.